Forskningsprojekt kring Bättre Boendemiljöer för Alla

Föreningen För Byggemenskaper, Egnahemsfabriken, RISE, Hyresgästföreningen och Chalmers arbetar tillsammans med ett Formas-finansierat forskningsprojekt kring hur man kan skapa bättre boendemiljöer. Projektet tittar på tre fokusområden, ett i Nordöstra Göteborg, ett är Mariestads utveckling och ett är Bottna-Gerlesborg kring Bottnafjorden i Tanum/Sotenäs kommuner.