Första raden i beskrivningen synas i listorna

Var
@gemenskaper

Vad
När man tryckt på en tagg bör första raden i beskrivningen av de olika projekten/bogemenskaperna/föreningarna/aktörerna komma upp i den lista man får fram. För kollektivhusen bör en länk till Kollektivhus Nu:s hemsida synas eftersom våra medlemmar troligen inte kommer orka lägga in info här också, utan nöjer sig med att hålla info om sig uppdaterad på vår hemsida.

Varför
För att man ska få en uppfattning om ifall det är meningsfullt att klicka sig in i den fullständiga beskrivningen. Och länken till Koll Nu:s hemsida behövs för att det är onödigt om folk klickar på resp. hus bara för att få veta att de ska klicka på en länk till Koll Nu:s sida för att få veta något.

Klart det ska vara så! Gjort :+1: