Fortuna kollektivhus

Fortuna är vad vi tillsammans gör det till. Vi är en ekonomisk förening som hyr Tågagatan 35–37 av Helsingborgshem. Lägenheterna hyrs ut av oss till föreningens medlemmar som kooperativ hyresrätt. Det innebär att vi är ett bostadskooperativ som gemensamt sköter förvaltningen av huset utan anställda. Som boende har du stora möjligheter till inflytande och påverkan i boendet eftersom alla medlemmar deltar i arbetet, främst genom föreningens arbetsgrupper men också genom speciella trädgårdsdagar och städdagar.

För närvarande finns fyra arbetsgrupper: Styrelsen, Administrativa gruppen, Trivselgruppen och Praktiska gruppen. Grupperna ansvarar för planering och fördelning av praktiska uppgifter som berör husets ekonomi, underhåll och trivsel. Varje medlem har arbetsplikt och därför är det viktigt att du bidrar med eget arbete. Arbetet sänker boendekostnaden och vårt samarbete skapar gemenskap. Föreningsstämman är ett forum där du kan göra din röst hörd och påverka och det är din rättighet att vara med på dessa möten. Din röst är viktig!

KONTAKTPERSON
Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA