Förvaltning bör ändras till något annat

Ändra till “Färdiga hus och projekt” eller liknande.
Ordet “förvaltning” som begrepp för ett hus som finns till skillnad från något som planeras är ett begrepp som bara folk i fastighets/planeringsbranschen förstår. Och många kollektivhus är vanlig hyresrätt och de som bor där de förknippar “förvaltning” med det som fastighetsägarens personal gör, om de överhuvudtaget förknippar “förvaltning” med något.

Behöver input och beslut från vår @redaktion här - bollar vidare till dom!