Fristad kollektivhus

Fristad Kollektivhus ligger i Bromsten. Här bor 135 familjer i modell “kollektivhus light”. Hyresvärd är Svenska Bostäder. I vårt hus vill vi att alla ska engagera sig på det sätt de kan och har möjlighet till. Alla kan göra någonting men ingen kan göra allt.

Från: Kollektivhus NU: Medlemmar

KONTAKTPERSON
fristadstyrelsen@gmail.com

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA
https://fristadkollektivhus.se/