Fyra miljoner till byggemenskaper

Det statliga startbidraget till byggemenskaper kom till god nytta under 2020, totalt åtta grupper mottog stöd och hela potten på 3 miljoner kronor betalades ut.

Möjligheten att söka startbidrag för byggemenskaper finns kvar under 2021, meddelar Ulrika Hägred på Boverket: – Av regleringsbrev till Boverket, som kom strax innan jul, framgår att 4 miljoner kronor av det aktuella anslaget får användas för detta ändamål. Det innebär faktiskt en kraftig höjning jämfört med förra årets 3 milj.

Tio byggemenskaper kan därmed få det maximala stödbeloppet om 400 000 kronor under 2021. Emelie Hemström, jurist på Boverket, kommer delta på Divercitys webbinarium “Att starta och driva byggemenskap” 26 januari för att informera om stödet.

Vem kan söka stödet? Stöd kan lämnas om minst sex medlemmar i byggemenskapen, som är fysiska personer, betalat en medlemsinsats som uppgår till minst 10 000 kronor per person, och byggemenskapen äger, eller genom avtal disponerar mark som kommunen medger får bebyggas med flerbostadshus. Flerbostadshuset ska dessutom antas inrymma bostäder åt samtliga medlemmar i byggemenskapen. En byggemenskap kan endast söka stödet en gång.

Hur stort är stödet? En byggemenskap kan söka, och bli beviljade, maximalt 400 000 kronor.

Läs mer hos Boverket

Länk till ansökningsblankett


Detta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på https://www.divcity.se/latest-news/2021/1/7/fyra-miljoner-att-ska-under-2021