GDPR och bilder

Hur säkrar vi att det inte läggs upp otillåtna bilder, t.ex. bilder där personer går att känna igen utan att de gett sitt medgivande?
Vem blir ansvarig för om otillåtna bilder laddas upp?

Denna information ligger under våra användarvilkor här.