GEMOVA- småskaliga gemensamma VA lösningar

GEMOVA är ett projekt med syfte att ta fram generella modeller för vatten och avloppsinfrastruktur för områden med vattenbrist vid kust, på öar eller på landsbygden. GEMOVA finansieras av LEADER STOCKHOLM

Synpunkter på remissförslaget välkomnas till amelia@vatteninfo.com

HEMSIDA
www.gemova.se