Gula huset, Borås

  • Korskyrkan på Norrby i Borås har köpt det så kallade “Gula huset” och hoppas skapa en mötesplats för människor som bor på Norrby.
  • Man har ansökt om pengar för att renovera och går allt i lås hoppas man ha aktiviteter i huset inom ett år.
  • Bland annat hoppas man ha verksamhet för unga kvinnor i huset, det berättar Niklas Silverlood, ordförande i korskyrkans församling.

Från: Här vill korskyrkan skapa mötesplats på Norrby - P4 Sjuhärad | Sveriges Radio Novemeber 2020

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer

HEMSIDA