Hållbara boenden i skärgården!

Kooperativa lösningar för fler hållbara boenden i skärgården! - en del av projektet Divercity.

Byggemenskaper, kollektivhus och bostadsstiftelser… kan det vara lösningar för att få fart på bostadsförsörjningen i Skärgården? I detta utbyteswebinarium mellan Sverige och Finland diskuterar vi dessa frågor.

Jonas Lagander, Coompanion Östergötland (Projektet Divercity)
Annastina Sarlin, Nordiska Skärgårdssamarbetet
Anna Franzén, Åbolands Skägårdsstiftelse