HållKollBo Skärholmen

I november 2020 har vi startat en ekonomisk förening, HKB Skärholmen, med målet att bygga ett klimatmässigt hållbart kollektivhus, helst i trä - mitt i miljonprogramsbetongen från 1960-70-talen. Den ideella föreningen Håll Koll Bo, som vi startare tillhör, har sedan en tid en ansökan om markanvisning i Skärholmsdalen, en bit nordost om Skärholmen centrum. Vi söker fler intresserade, i alla åldrar, gärna här ute i sydvästra delen av Stockholm (inklusive norra Huddinge och norra Botkyrka).

KONTAKTPERSON
Mats Utbult | mats.utbult@gmail.com | 0767209169

HEMSIDA
hallkollbo.se/