Hambo Kollektivhus

HamBo bildades på en konstituerande föreningsstämma på bokkafét i Hammenhög den 17 mars 2018 av fjorton personer som var intresserade av att köpa och bygga om den före detta lantmannaskolan i Hammenhög till en bogemenskap. På stämman fastställdes stadgarna. Den interimsstyrelse som valdes fick uppdrag att försöka förverkliga denna vision.

Den skickade stadgar och andra uppgifter till Bolagsverket för att få föreningen registrerad. Den 11 april 2018 blev föreningen registrerad och fick sitt organisationsnummer. HamBo lade ett bud på Lantmannaskolan, som under 2016–2017 fungerat som flyktingförläggning och därefter stått tom. Ett köpekontrakt skrevs under den 23 april 2018 och föreningen fick tillträde till fastigheten omgående.

Från: Så här startade HamBo – HamBo – bogemenskap på Österlen

KONTAKTPERSON
info@hambo.one | 070 438 77 35

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA
https://www.hambo.one/