Hässelby familjehotell

Huset är den största sammanhängande byggnaden i stadsdelen Hässelby och uppfördes som en typ av kollektivhus av byggmästaren Olle Engkvist i mitten på 1950-talet efter ritningar av arkitekt Carl-Axel Acking. Det är även det största av fem kollektivhus som byggdes av Engkvist under 1940- och 1950-talen.

Själva byggnadskomplexet består av fyra höghus med 8-9 våningar som är sammanlänkade med stort antal 3-våningsbyggnader. Byggnaderna förbinds av ett 750 meter långt korridorsystem som gör det möjligt att i alla väder torrskodd ta sig till matsalen och andra inrättningar i anläggningen.

Familjehotellet var från början ett servicehus för hushåll där kvinnorna förvärvsarbetade. De skulle avlastas hushållsarbete genom tillgång till service i huset: matsal, daghem, städhjälp, sjuksköterska mm. Det fanns också fritidslokaler för vävning och snickeri.
1976 stängdes matsalsverksamheten och de boende övertog själva matlagningen efter protester och polisingripanden.
Matkollektivet består idag av 5 matlag med 8-10 medlemmar som arbetar var 5:e vecka. Matlagen serverar normalt middag 4 dagar i veckan.

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se