Hogslätts Vänboende

Hogslätts Vänboende startades av en grupp som ville hitta bättre boenden för äldre i trakten av Bottna-Gerlesborg. Resultatet blev ett hyllat bostadsprojekt som visar att det går att bygga bra billiga bostäder som hyresrätter på landsbygd.

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Vill ni som boende i projektet ta över posten, kontakta oss per mejl till: projekt@byggemenskaper.se

https://hogslattsvanbo.se/

1 gillning