Idéburet som en del av marknadsekonomin

Kooperativ och idéburet som nödvändig del av en inkludernade marknadsekonomi (9 sid)
Sophie Nachemson Ekwall

Bildspel från Divercity steg 2 slutkonferens, 12 november 2020

Sophie Nachemson Ekwall.pdf (11.5 MB)