Inobi Analys & Arkitektur

Screenshot 2022-09-21 at 12.35.21

Vi på Inobi tror att en trygg, kreativ och framgångsrik byggemenskap förutsätter en tydlig struktur för genomförande. Inobis process består av 12 steg, från att utveckla ett grundkoncept och forma gruppen för den blivande byggemenskapen, till gestaltning och produktion av byggnaden.

Förutom att Inobi initierar och driver egna byggemenskaper, så arbetar vi tillsammans med externa byggemenskapsgrupper. Vi är behjälpliga både när det gäller övergripande delar så som processledning och arkitekttjänster, samt med mer specifika genomförandefrågor som finansiering, kalkyl, juridik och avtal. Kontakta oss så går vi tillsammans igenom vilka delar ni behöver stöd med just nu.

KONTAKTPERSON
Magnus Pettersson | Magnus.pettersson@inobi.se | 031-380 20 40

HEMSIDA
inobi.se/byggemenskaper