Internationella länkar

Internationella länkar för dig som är intresserad av bygg- och bogemenskaper

Länkar Belgien

CLT Gent Community Land Trust i Gent

Habitat Groupé Solidaire Organisation för bygg- och bogemenskaper i Vallonien

Habitat Groupé Solidaire Karta över användardrivna initiativ

Samenhuizen Organisation för bygg- och boegmenskaper

the Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities (SHICC) project

Länkar Frankrike

Eco-Habitat Groupé. Organisation med inriktning på bygg- och bogemenskaper.

Ecoquartier-Strasbourg Medborgarförening för en hållbar och resurseffektiv livsstil.

Habitat Participatif France. Organisation som stöttar användardrivet byggande och boende i Frankrike.

Habitat Participatif France. Karta över byggemenskaper och andra användardrivna initiativ i Frankrike.

Réseau National des Acteurs Professionnels de l’Habitat Participatif Samlar föreningar och företag kopplade till byggemenskaper.

Réseau National des Collectivités pour l’Habitat Participative Involverar de framtida invånarna i bygg- och bogemenskaper.

Strasbourg Stadens hemsida med stöd till byggemenskaper.