Kloster ekoby

Kloster, 15 km nordost om Hedemora. Åtta hus i bostadsrättsförening, numera äganderätter, färdigställda 1994. Cellulosaisolering, sunda material, solfångare, vedpanna i köket, ackumulatortank, eget vatten, multrum, infiltration, sopsortering, egen odling, matkällare och jordkällare.

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se