Kollektivhus Russinet

Russinet är ett kollektivhus där lägenheterna hyrs av den ekonomiska föreningen Russinet, som i sin tur hyr ut dem till sina medlemmar. Målgruppen är dig över 50 år utan hemmavarande barn. I huset finns utöver lägenheterna två gästrum samt gemensamt kök, matsal, bibliotek och TV-rum, bastu, hobby- och motionsrum samt inglasad takterrass. I föreningen ordnas aktiviteter som filmkvällar, föredrag, bokcirkel, utflykter med mera. Två aktiviteter är obligatoriska: att delta i matlag samt att städa. Russinets trädgård sköts av föreningens trädgårdsgrupp. I föreningen finns bland annat även en biblioteksgrupp, en inredningsgrupp och en datorgrupp.

Från: Spoletorp Russinet (kollektivhus, 50+) - Våra områden - Lunds Kommuns Fastighetsbolag

KONTAKTPERSON
lena.leufstedt@telia.com

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA