Kollektivhus Umeå

Föreningen Kollektivhus Umeå startades maj 2017 och har idag cirka åttio medlemmar. Det är en ideell förening och verkar för att sprida information om och skapa kollektivhus i Umeå. Ett beslut togs tidigt om att det första kollektivhuset skulle vara ett hus för alla åldrar.

Kommunens byggnadsnämnd har visat ett stort intresse för föreningens vilja och under sommaren och hösten 2021 genomfördes möten med ordförande och ledamöter i nämnden. Just nu utreder Mark- och Exploateringskontoret (MEX) på uppdrag av nämndens ordförande hur arbetet ska göras och vem som skulle kunna vara byggherre. En så kallad färdplan ska tas fram, i samarbete med kollektivhusföreningen.

Från: https://kollektivhusumea.org/?page_id=243

KONTAKTPERSON
Liselott Holm | kollektivhusumea@gmail.com

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA
https://kollektivhusumea.org/