Kollektivhuset Majbacken

Kollektivhuset Majbacken var tidigare ett anvisningsboende med en dagcentral, inrymt i en byggnad från miljonprogrammets dagar. Det fanns alltså redan ett kök med matsal och andra rum för gemenskap. Majbackens ekonomiska förening skrev ett avtal med Familjebostäder 2005 om att blockhyra huset och ansvara för att rekrytera nya hyresgäster. 2014 hade man tagit över hela huset. Det man ville var att bo gemensamt, att ha roligt tillsammans och att stötta varandra i stort och smått. Nu sköter man huset tillsammans och har två gemensamma måltider i veckan. För medlemmarna är också låga kostnader för boende och mat viktigt och att det inte föreligger någon möjlighet till spekulation.

Inriktning att Bedriva en verksamhet som skapar social gemenskap och främjar medlemmarnas ekonomiska intressen.

Succesiv inflyttning 2004-2012 i de 31 lägenheterna.

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se