Kollektivhuset Röda Oasen

Röda oasen är en kollektivhusförening och drivs av en grupp som just nu består av sjutton vuxna och ett gäng barn. 2016 blev Röda oasen utvald av Malmö stad som en av elva byggherrar som fick ett markanvisningsavtal för byggnader i Sege Park. Sege Park är ett bostadsområde som ligger i Kirseberg, på det tidigare Östra sjukhusets mark.

Under åren har de gamla sjukhusbyggnaderna används till olika typer av verksamheter men byggs nu om till ett bostadsområde. De flesta av de gamla sjukhusbyggnaderna bevaras och renoveras, men området förtätas också med ny bebyggelse. I arbetet med utvecklingen av Sege Park har stor vikt lagts på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Från: https://kollektivhusetrodaoasen.com/

KONTAKTPERSON
Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA