Kombo

Föreningen Kombo har sedan 2008 arbetat för ett nytt kollektivhus i Stockholmsområdet. Sommaren 2021 flyttade vi äntligen in i huset på Hägerstensåsen i södra Stockholm. Vi är drygt 70 personer mellan 0 och 75 år fördelade på 33 hushåll.

Vi som bor i huset vill att boendet ska vidga hemmets gränser och vi delar en gemensam vision om att leva ekologiskt och klimatmässigt hållbart.

https://kollektivhuskombo.se/

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se