Kommunala erfarenheter av byggemenskaper

Kommunala erfarenheter av byggemenskaper. Webbinarium 22 januari 2021 med Coompanion Göteborgsregionen, Göteborgs stad, Orust kommun, Hogslätts vänboende, Tinna Harling.