Kommunala fördelar med en Byggemenskap

Vilka mervärden kan byggemenskaper ge ur ett kommunalt perspektiv? (2 sid)
Ulrika Hägred

Bildspel från Divercity steg 2 slutkonferens, 12 november 2020

Ulrika Hägred.pdf (965.2 KB)