Köpenhamn & Roskilde 3- 5 mars 2023

Studieresa och konferens i Köpenhamn & Roskilde 3.- 5. mars 2023 med Nordiska Nätverket för Bygg- och Bogemenskaper

Boendeperspektiv, lagstiftning, myndigheternas roll, gemensamma problemställningar och konkreta projekt är tyngdpunkterna för en kombinerad studieresa och nätverkskonferens i Köpenhamn och Roskilde mellan fredag 3:e och söndag 5:e mars. Mötet arrangeras av den danska moderorganisationen för KO BB - det nya nordiska nätverket för kooperativt byggande och boende.

Ambitionen med nätverket och med mötet är att sprida kunskapen om bygg- och bogemenskaper till allmänheten, byggrupper, myndigheter och branschen.

På programmet finns en träff med den nya vägledningsenheten under det danska bostads- och planverket (Bolig- og Planstyrelsen) som är både uppsökande och proaktiv i arbetet med att sprida kunskap till kommuner och medborgare och dessutom aktiv i anpassningen av lagstiftningen på området. Mötet ska besöka Realdania, en för Danmark unik institution som via filantropiskt arbete stöder den byggda miljön i Danmark och som har bygg- och bogemenskaper som ett av sina fokusområden.Dessutom träffar vi aktörer som utvecklar bogemenskaper i tätt samarbete med de framtida boende.

Vi ska besöka Musicon och Trekronor i Roskilde och få veta mer om kommunens nya projekt ”Urbant Selvbyg” och om den strategi som har skapat en ny stadsdel med en hög andel bogemenskaper. Vi besöker de etablerade bogemenskaperna Munksøgård, Svalin och Oasen, alla med olika ägarformer, målgrupper och delvis med en mycket hög ambition när det gäller hållbarhet och klimat.

Nätverket är öppet för alla som vill delta i arbetet.

Kontakta info@byggemenskap.se om du vill veta mer om mötet.

Det finns fortfarande ett par platser lediga.