Kreditgarantier till gemensamhetsytor

Är ni en bygg- eller bogemenskap som planerar gemensamma ytor? Då kan det vara bra att känna till att även dessa ytor kan omfattas av Boverkets kreditgaranti. Därmed blir det viktigt hur ni redovisar era ytor så att ni får korrekt förhandsbesked och beslut. Boverkets regler följer nedan:

Vad gäller kreditgaranti för projekt med gemensamhetsytor så tillämpas samma regler som finns i förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Det innebär att kreditgaranti kan omfatta högst 15 eller 20 kvadratmeter av de gemensamma utrymmena per bostadslägenhet beroende på om bostaden är för en eller två personer. Om det t.ex. är ett projekt med 5 bostäder för 1 person och 5 bostäder för 2 personer kan (5*15)+(5*20) = 175 kvm av gemensamhetsytorna omfattas av kreditgaranti. I Boverkets värdering åsätts denna yta samma värde som för bostäderna eftersom gemensamhetsutrymmena ska vara som en förlängning av den egna bostaden. Eventuellt resterande gemensamhetsyta räknas inte med.

Det står kortfattat om detta på kreditgarantiers webbsida under Vägledande tillämpning: Vägledande tillämpning av förordningen (2020:255) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande - Boverket

Bild: “Max 4 Lax” Theory Into Practice/Walk the Room.


Detta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på https://www.divcity.se/latest-news/2021/1/22/kreditgarantier-till-gemensamhetsytor
1 gillning