Läget i landet

Divercity Steg 2 är nu i slutskedet. Medverkande parter har sammanställt och rapporterat grupper de varit i kontakt med under projektets gång. Detta är inte en komplett bild av alla byggemenskaper i Sverige, men ändå en imponerade rörelse med 40 projekt i olika skeden. Enligt anteckningar är minst fem grupper i produktionsskede just nu eller väntas flytta in under 2021. Därmed blir 2021 ett rekordår för byggemenskaper, åtminstone i närtid.


Detta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på https://www.divcity.se/latest-news/2021/1/14/slutrapportering-pgr