Lagnö Bo kooperativ

De hade en vision om ett boende i gemenskap, om småskalighet, och ett litet ekologiskt fotavtryck. Allt på den vackra plats i Trosas skärgård där de två initiativtagarna redan bodde och ägde mark och inte alltför långt från Stockholm. För att visionen skulle bli verklighet tog de rollen som byggherrar, riskerade egna pengar och genomförde projektet; En byggnad i hästskoform med 19 lägenheter och gemensamma utrymmen kring en inglasad vinterträdgård. Gemenskapen grundades i arbete på bygget, bland annat med lerväggar som man uppförde tillsammans. Nu handlar det om odling, matlagning, solenergi, samåkning mm.

Inflyttning i de 19 lägenheterna skedde 2018.

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se