Länkar för bygg- & bogemenskaper

Länkar Sverige.
Länkar och läsvärt för dig som är intresserad av bygg- och bogemenskaper

Bolagsverket.se Starta och registrera förening.

Boverket.se Startbidrag för byggemenskaper.

Boverket.se Ekonomiska planer - en handbok. För bostadsrättsförening och kooperativ hyresrättsförening.

Boverket.se Kreditgaranti. Information om Boverkets kreditgaranti och ansökan av förhandsbesked.

Bygg.boihop.co Portalen för bygg- och bogemenskaper i Sverige.

Byggemenskap.se Hemsida för ideella Föreningen för Byggemenskaper.

Byggherre.se Föreningen Byggherrarna.

Förening.se Information om att bilda och verka i förening.

Foreningenbkk.se BKK Byggandets Kontraktskommitté.

Goteborg.se Göteborgs Stads sida för bygg- och bogemenskaper.

Klokboken.nu Samlingsplats om planering av seniorbostäder.

Kollektivhus.se Föreningen Kollektivhus NU för existerande kollektivhus och fristående startar- och paraplyföreningar.

Mikrofonden.se Garantier och investeringar till föreningar och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling.

Riksdagen.se Bostadsrättslag.

Svensk författningssamling Förordning om stöd till byggemenskaper.

Uppsala.se Uppsala kommuns sida för byggemenskaper.