Lite fel i beskrivningen av bogemenskaper

I beskrivningen av vad en bogemenskap är i Forumet har det blivit ett litet fel. Det står att de boende varit med i planeringen, men vid tillkomsten av de flesta bogemenskaper som byggdes före 90-talet (varav flertalet fungerar bra fortfarande idag) var de blivande boende inte med i planeringen. Ändra till “De boende har ofta varit med i planeringen…”.

Tack, klart!