Litteraturlista om bygg- & bogemenskaper

Litteratur om bygg- & bogemenskaper

Becker, Annette m fl, Bauen und Wohnen in Gemeinschaft/Building and Living in Communities – Ideen, Prozesse, Architectur/Ideas, Processes, Architechture, Birkhauser, Basel, 2015

BIG-gruppen, Det lilla kollektivhuset: en modell för praktisk tillämpning, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm, 1982.

BIG-gruppen, Det lilla kollektivhuset: en modell för praktisk tillämpning. Studiehandledning, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm, 1983.

BIG-gruppen genom Blomberg, Ingela och Kärnekull, Kerstin, Bygga seniorboende tillsammans – en handbok, AB Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2013.

Blomberg, Ingela och Persson, Elin, Typ-program för kollektivhus, 2019.

Boverket (2018). Bostäder med gemensamma delar. https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/bostadsutformning/bostader-medgemensamma-delar/ Hämtad 2018-08-16.

Boverket (2018). Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen. 2018:32 https://www.boverket.se/
globalassets/publikationer/dokument/2018/byggemenskaper.pdf. Hämtad 2019-01-10.

Boverket. Byggemenskaper i bostadsförsörjningen. Broschyr. November 2018.

Broms Wessel, Ola & Hedström, Hasse, Byggemenskaper: handbok om att bygga tillsammans, Arkitektur förlag, Stockholm, 2016.

Besser, Jutta, Zuzammen ist man nicht allein. Alternative wohnprojekte führ Jung und Alt, Patmos Verlag, Mannheim 2010.

Chris Coates,“Utopia Britannica. British Utopian Experiments: 1325 - 2000”, Diggers & Dreamers Publications, London 2001.

Chris Coates, “Communes Britannica. History of Communal Living in Britain 1939-2000”, Diggers & Dreamers Publications, London 2013.

Crona, Kajsa, Att bygga billigt är dyrt - finansieringens påverkan på boendets kvalitet och hållbarhet, CBA & Sweco, 2019

Dansk Bygningsarv (2016) Fremtidens bofællesskaber: Funktionstømte bygninger – i storbyen, provinsbyen og på landet. Copenhagen: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

McCamant, Kathryn; Durrett, Charles, Creating Cohousing. Building Sustainable Communities., New Society Publishers, Gabriola Island, Canada, 2011.

Durrett, Charles m fl, The Senior Cohousing Handbook. A Community Approach to Independent Living, New Society Publishers, Gabriola Island, Canada, 2009.

Grip, Elsa, Kärnekull, Kerstin & Sillén, Ingrid (red.), Gemenskap och samarbete: att bygga upp och bo i kollektivhus, Migra förlag, Stockholm, 2014.

id22 : Institute for Creative Sustainability: Experimentcity, Cohousing Cultures, Handbook for selforganized, communityoriented and sustainable housing, jovis Verlag, Berlin 2012.

Karlskrona Seniorhusförening, Handbok för seniorboende, Karlskrona 2009 (elektronisk resurs http://seniorhus.se)

id22 : Institute for Creative Sustainability, Lafond, Michael and Tsvetkova, Larisa (ed), CoHousing Inclusive. Self-organized, Community-Led Housing for All, jovis Verlag, Berlin 2017.

Korpela, Salla, Yhteinen Talo, Ryhmärakennuttaminen ja yhteisöasumisen pohjoismainen malli (Det gemensamma huset, byggemenskap och nordisk modell för samhällsliv). Into, Helsinki 2014.

Krämer, Stefan och Kuhn, Gerd, Städte und Baugemeinschaften. Wüstenrot Stiftung och Karl Krämer Verlag, Stuttgart 2016.

Lauthers, Gunilla, Ljungberg, Leif & Palm Lindén, Karin, Kök för gemenskap i kollektivhus och kvarterslokaler, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm, 1988.

Lundahl, Gunilla & Sangregorio, Inga-Lisa, Femton kollektivhus: en idé förverkligas, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm, 1992.

Nothegger, Barbara, Sieben Stock Dorf, Wohnexperimente für eine bessere Zukunft, Salzburg-Wien 2017.

Pedersen, Max, Det store eksperiment. Hverdagsliv i seniorbofællesskaberne, Statens Byggeforskningsinstitut, København 2013.

Realdania By&Byg, Byggefællesskaber. Beboerdrevet boligbyggeri i byudvikling, Köbenhavn, 2019.

Sangregorio, Inga-Lisa, Kollektivhus i dag, Byggforskningsrådet, Stockholm, 2000.

Sangregorio, Inga-Lisa, Collaborative housing in Sweden, Byggforskningsrådet, Stockholm, 2000.

Stiftung Trias, Rechtsformen für Wohnprojekte. Stiftung Trias, Hattingen 2016.

Vestbro, Dick Urban (red), Living together – Cohousing Ideas and Realities Around the World, Living together - cohousing ideas and realities around the world: proceedings from the International Collaborative Housing Conference in Stockholm 5-9 May 2010, Division of Urban and Regional
Studies, Royal Institute of Technology in Collaboration with Kollektivhus NU, Stockholm, 2010.

Vitra Design Museum, Together! The New Architecture of the Collective. Ruby Press 2017.

Westholm, Helena, De byggde gemenskap – erfarenheter från tio bygg- och bogemenskaper i Sverige, Chalmers University Press, 2019

Wohnbund e. V.(red.), Europa; Gemeinsam wohnen/Europe: Co-operative Housing, JOVIS Verlag Gmbh, Berlin, 2015.

Urgent.Agency, LB Analyse, DeleBy – bofællesskaber som drivkraft for regional udvikling, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 2016.

Litteraturlista Kerstin Kärnekull 2019 Divercity.pdf (240.3 KB)