Lokal utveckling genom kooperation

Lokal utveckling genom kooperation. Film av Coompanion Östergötland, januari 2021.