Mikrofonden

Mikrofonden är civilsamhällets och kooperationens egna riskkapitalkooperativ. Vi är Sveriges största sociala investerare – med över 100 investeringar i den sociala ekonomin i vår portfölj. Vi är samtidigt Sveriges minsta sociala investerare – med fokus på mikroinvesteringar. Vi har hög kompetens i att investera i verksamheter som är kooperativt eller ideellt organiserade och som har samhällsnytta i fokus.

KONTAKTPERSON
Ylva Lundkvist Fridh | info@mikrofonden.se | 0731759959

HEMSIDA
mikrofonden.se