Näshultagården

Näshulta Intresseförening
Men ingenting representerar Näshultaandan så mycket som just Näshultagården. Denna fullstora sporthall som bygden själv kraftsamlade till och byggde med sina egna händer på 90-talet. Från och med 1/4 2018 tar den nystartade Näshulta Intresseförening (NIF) över driften av Näshultagården från Eskilstuna Kommun. I och med det vill vi göra det enklare för dig att hyra denna till det just du behöver.

Från: https://www.timecenter.se/nashultaintresseforening/

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer

HEMSIDA
https://www.timecenter.se/nashultaintresseforening/