Nätverksträff och studiebesök Understenshöjden

2024-04-14T08:00:00Z
Välkommen på studiebesök och nätverksträff bygg- och bogemenskaper. Vi träffas tillsammans med det nordiska nätverket för bygg och bogemenskaper (KoBB) och besöker Understenshöjden. Mer info om projektet finns här: https://understenshojden.se
Vi träffar de som har initierat, byggt och bor här, samt passar på att nätverka även med deltagarna från hela Skandinavien.
Det kommer finnas fika, men om du vill stanna på lunch, meddela oss gärna på info@byggemenskap.se.
Välkommen att stanna kvar på årsstämman som kommer börja kl 1330 samma dag

här kommer uppdaterad program. Det är valfritt att delta i de punkterna men anmäl dig gärna på osa@byggemenskaper.se