Ny folkhögskoleutbildning ”mitt i livet” – Ett år i omställning

Gemenskap-Karlberg-Elina-May

 

 

Den 23:e september 2016 börjar kursen Ett år i Omställning (One Year in Transition,1YT) för första gången i Sverige. Det är en kurs inom ramen för omställningsfrågor och helhetstänkande, där fokus ligger i skapandet av “glokala” lösningar på globala problem. Kursens huvudändamål är att ge deltagarna utrymme och möjlighet att fokusera på- och utforska det som för dem verkar mest relevant och viktigt inom den breda ramen för vad ett hållbart- och i det -resilient liv kan vara. Därför är kursen tänk att vara utanför skolsalen i stå hög grad som möjligt -och i stället mitt i livet vare sig det är ute på fälten, i skogen, i en ekoby, på en tidningsredaktion eller  i ett socioekologiskt företag med inriktning på mångkultur. Kursen tar även stark inspiration ifrån det livslånga lärandet.

Du läser mera om kursen här.

Kursens bakgrund och etablering i Sverige

1YT är del av ett större nätverk av liknade utbildningar på flertalet platser och länder. Den startades i Totnes av Isabel Carlise (Transition Network Uk och Schumacher College) och har nu spritt sig till Portugal. Vi i Sverige blir det tredje landet men fler länder är på gång. Läs mer om det här

Kursen genomförs Sverige i samverkan mellan och Eskilstuna folkhögskola och Omställningsnätverket.  Vi avser även att utveckla samverkan med Universitet och Högskolor som KTH/ Environmental Humanities och Centrum för miljö-och utvecklingsstudier (CEMUS) vid Uppsala universitet /SLU samt med föreläsare från Linköpings Universitet (Environmetal Humanities) och Malmö Högskola.

 

 


Detta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på http://ekobyar.se/ny-folkhogskoleutbildning-mitt-i-livet-ett-ar-i-omstallning/