Nybyggarna i Våmhus

Nybyggarna i Våmhus Ek.förening har bildats med syftet att hitta intressenter som vill vara med och skapa nya bostäder i Våmhus. Vår uppfattning är att det finns ett stort intresse för att skapa främst mindre, lättskötta bostäder i byn.
Från: https://www.facebook.com/photo?fbid=126219513490337&set=a.126219496823672

Projektet ligger dessvärre just nu på paus. Föreningen skriver i ett meddelande:

"Vår timing med byggpriser, elpriser och inflation va inte den bästa. Vi har sökt men fått avslut på diverse stöd och bidrag. Huvudsaklig orsak är att marken som vi har markanvisningsavtalet på har en gammal detaljplan som ej tillåter flerfamiljshus utan enbart par/kedjehus i ett plan. "

KONTAKTPERSON
Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA