Nygarn Utveckling

PROJEKT FÖR FRAMTIDEN

Nygarn Utveckling arbetar med utveckling i projektform.
Mer om det unika projektet Austerland Skags – ny teknik och lokal samverkan för smart energiomställning.
Nyhagen VA är det helägda dotterbolaget som byggt och förvaltar ett eget VA-system för delar av Gammelgarn och Östergarn.
ProvBo Östergarnslandet riktar sig till de som vill prova hur det är att bo på landet. Vi förmedlar bl a kontakter för att hyra hus.

KONTAKTPERSON
Eva Engström | eva.engstrom318@gmail.com

HEMSIDA
https://nygarn.se/

SAMARBETEN