Nytt nordiskt nätverk: KoBB

Det nordiska nätverket för kooperativt byggande och boende (KoBB) syftar till ett organiserat samarbete mellan de ideella organisationerna för bygg- och bogemenskaper i de nordiska länderna.

Det finns många gemensamheter men även en del skillnader i hur den idéburna rörelsen ser ut i de olika länderna och vilken lagstiftning som finns. Därför är det viktigt att ha ett utbyte av kunskap och erfarenheter för att stärka den gemensamma rörelsen. Nätverket har för avsikt att organisera och delta i regelbundna möten, studeresor, löpande informationsutbyte, konferenser, kurser, gemensamma artiklar och skrifter samt erfarenhetsutbyte med övriga Europa och världen utanför Europa.

Nätverket grundades hösten 2022 av fem nordiska organisationer: Föreningen för byggemenskaper, Foreningen Bofællesskab, Ryhmärakennuttajat ry, Foreningen for Byggfelleskap, Kollektivhus NU.

Senaste träffen ägde rum i Trondheim, där deltagare från alla organisationer samt även en deltagare från Island träffades. Det var tre intensiva dagar med diskussioner, programarbete, förberedelse för deltagande i konferensen socialt byggande och studiebesök ägde rum.