Om Projekt & Gemenskaper

Här hittar du projekt, gemenskaper och grupper runt att bo och bygga ihop!
Är det något som saknas? Lägg till det här.

Vad är en byggemenskap?

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Detta är på intet sätt något nytt fenomen utan har sina rötter i den kooperativa byggrörelse som utvecklades kring 1900 och födde fram bland annat dagens HSB. Rörelsen återuppstod underifrån i Tyskland under 80 talet och bubblar nu i hela Europa, så även i Sverige.

Vad är en bogemenskap?

En bogemenskap har både enskilda bostäder och gemensamma ytor. De boende har varit med i planeringen och samverkar efter inflyttningen. Bogemenskaper kan ha olika inriktning; kollektivhus, ekoby, fritidsby, seniorboende är några exempel. Många har startat som byggemenskaper, andra har valt att samarbeta med ett bygg- eller bostadsföretag.

Vad är socialt byggande?

Socialt byggande är ett samlingsbegrepp för framväxande nya och nygamla former av byggande där motorn utgörs av människor i social samverkan. Detta inkluderar exempelvis självbyggeri, byggemenskaper, bogemenskaper, tillsammansbyggande, crowdfunding, cultural planningprocesser och lokal organisering för bygdeutveckling. Det handlar också om ett byggande där skapandet av sociala värden är en integrerad del av processen: gemenskap, lärande, personlig utveckling, frihet, delaktighet.

Socialt byggande har tre särdrag som tagna tillsammans skiljer ut det från offentligt och kommersiellt byggande:

 1. Det drivs utifrån andra DRIVKRAFTER, INCITAMENT och MÅLSÄTTNINGAR än offentliga och kommersiella aktörer:
 • Att långsiktigt utveckla en plats
 • Att stärka samhörighet och gemenskap
 • Att tillgodose behov som inte kan lösas av marknad eller samhälle
 1. Det har ANDRA FÖRUTSÄTTNINGAR än offentliga och kommersiella aktörer:
 • Leds av ”amatörer” och lokala grupper
 • Baserat på frivillig samverkan
 • Vinstintresse är inte en drivkraft
 1. Det genererar andra VÄRDEN:
 • Lokal samhällsutveckling
 • Omställning och hållbarhet
 • Delaktighet och inkludering

Vem kan starta en bygg eller bogemenskap och hur gör man?

Vem som helst kan starta en bygg- eller bogemenskap eller annat socialt drivet byggprojekt. Samla en liten grupp och diskutera hur ni vill bo tillsammans. Skriv ner era idéer, leta efter fler intresserade, bilda en förening och skapa en post för er gemenskap här på portalen. Leta efter goda förebilder bland de andra gemenskaperna och gör studiebesök på de som indikerat att de är ‘Öppna för studiebesök’. Hitta vidare kunskap i biblioteket och fråga om råd under rådgivning för varje steg av processen. Saknar ni något på portalen för att komma vidare? Skapa en post under Feedback så svarar vi där!