Omniplan

Projektlots, rådgivning runt byggmenskaper, projektledning, träbyggande mm

Sedan 2011 har vi arbetat med att introducera konceptet “Byggemenskaper” i Sverige. Vi hade förtroendet att hjälpa Sveriges hittills största och mest urbana byggemenskap, Gården i Uppsala, med avtal, ekonomisk plan, finansieringskoncept, upphandling, utförandeplanering och mycket annat.
Omniplan har samarrangerat kurser för projektlotsar och otaliga studieresor om byggemenskaper, främst till Tyskland men även med nedslag i Österrike, Frankrike och Danmark.
Vid sidan av byggemenskaperna är vi emellanåt byggherreombud i speciella projekt, senast Sveriges paviljong till världsutställningen EXPO 2020 i Dubai. Kanske världens hittills längst drivna stora träbyggnadsprojekt.
Vi driver också egna byggprojekt. Aktuellt just nu T4 Övre i Trelleborg, även det en byggnad helt utan ohållbara material som betong eller konstruktivt stål, med plats för bo- och byggemenskaper i delar av huset.

KONTAKTPERSON
Staffan Schartner
staffan.schartner@omniplan.se
08 442 32 30 / 070 850 88 55

HEMSIDA
www.omniplan.se

1 gillning