Öppet Hus i kollektivhus och bogemenskaper

Välkommen på Öppet Hus 2023 – 19 kollektivhus öppnar sina dörrar!

Läs mer på:
https://kollektivhus.se/category/nyheter/