Påängen Kollektivhus

30 år efter första inflytt i huset är det mycket som är sig likt och mycket som anpassat sig efter nya behov. Noterbart är också att Stadsplanen från 1983 har omarbetats över tid och från 2005 började den nya planen för området ta form med småhus direkt framför vår centrumanläggning. HSBs höghus flyttades istället längre österut och annan höghusbebyggelse fick plats bortom småhusen.

De tidiga önskemålen om matlag, gästrum, flera tvättstugor i varje trapphus, odlingslotter och cykelförråd blev realiserade och finns kvar. Efter några år togs beslutet att bygga en ny och större gillestuga där boende inte skulle störas lika mycket av ljudet vid fester. Detta innebar också ett nytt och större kök som kunde användas vid fester och matlag. Den ursprungliga gillestugan används idag som klassrum av Sörbyängsskolan som också ligger i huset.

Från: https://www.basilikan.se/sidor/kollektivhuset/kollektivhus/

KONTAKTPERSON
Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA