Permakultur Stjärnsund

Stjärnsund

Permakultur Stjärnsund är ett nätverk av olika verksamheter och projekt i lokalsamhället runt Stjärnsund i Södra Dalarna. Vi lever och samverkar för en levande ekologisk landsbygd, bygger upp visningsträdgårdar- och forskningsplatser samt anordnar kurser om allt från permakultur och skogsträdgårdar till ”tiny home” byggande, ystning och kurser i skogsaktivism.

I Stjärnsund med omnejd finns idag en samåkningsgrupp, ett offentligt permkulturbibliotek, ett ekologiskt café, en lokal valuta, ett lokalt klimatkompensationsprojekt på gång och vi träffas regelbundet för nya idéer. Permakultur Stjärnsund startade 2013 med finansiellt stöd ifrån LEADER för hållbar landsbygdsuveckling. I december 2014 tog projektstödet slut och vi startade en förening där medlemmarna driver verksamheterna vidare. Vår ambition är att Permakultur Stjärnsund ska fortsätta utvecklas genom att engagera och involvera boende, besökare och företagare i bygden för att gynna bygden som helhet och inspirerar och utbilda om möjligheterna med Permakultur.

Från: https://stjärnsund.nu/om-projektet/

KONTAKTPERSON
Annelie Hilmerby | annelie.hilmerby@gmail.com | 0707980157

HEMSIDA