Presentation Aktörsanalys

Presentation Aktörsanalys för byggemenskaper. Presentation på projektkonferens sept 2020 (7 sid)

Elena Talalasova RISE, Haben Tekie RISE
Presentation Aktörsanalys för byggemenskaper. Presentation på projektkonferens sept 2020.pdf (430.8 KB)