Projektlotar, upplåtelseformer och avtal

Upplåtelseformer och avtal. Schartner (30 sid)

Staffan Schartner

Dag 3 - Projektlotsutbildning för byggemenskaper
Upplåtelseformer och avtal. Schartner.pdf (2.6 MB)