Projektlotsar, byggprocessen

Byggprocessen. Schartner (99 sid)

9 Byggprocessen, Staffan Schartner

Dag 2 - Projektlotsutbildning för byggemenskaper
Byggprocessen. Schartner.pdf (10.6 MB)