Projektlotsar, ekonomiska föreningar

Ekonomiska föreningar. Ternegren (30 sid)

Eva Ternegren

Dag 3 - Projektlotsutbildning för byggemenskaper

Ekonomiska föreningar. Ternegren.pdf (304.6 KB)