Projektlotsar, fastighetsekonomi

Fastighetsekonomi. Wilhelmsson (58 sid)

Mats Wilhelmsson

Dag 4 - Projektlotsutbildning för byggemenskaper

Fastighetsekonomi. Wilhelmsson.pdf (1023.6 KB)